596 134 439
 

Obchodní podmínky

Čl.1 Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BEST Ostrava s.r.o. (prodávající). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník).

Čl.2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu BEST Ostrava s.r.o. jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním objednávky v rámci internetového obchodu BEST Ostrava s.r.o. kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Čl. 3. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Veškeré zboží je expedováno do 14dnů v závislosti na druhu přepravy a dostupnosti zboží na skladě.

V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

Platební podmínky a popis jednotlivých druhů plateb jsou podrobně popsány v odstavci Typy plateb a Dodací podmínky.

Čl. 4. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle §53 odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené a řádně zabalené zboží poslat zpět v uvedené lhůtě na náklady kupujícího.V této lhůtě vracíme plnou částku za zboží včetně částky za poštovné. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení zaniká.O záměru vrácení zboží by měl zákazník informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Čl. 5. Práva a povinnosti prodávajícího

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Bližší informace naleznete v oddíle Ochrana osobních údajů. (Ochrana osobních údajů)

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Čl.6. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 24h nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu BEST Ostrava s.r.o. nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Místem veškerých soudních jednání je Ostrava

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1.8. 2007. Změny obchodních podmínek vyhrazeny.

 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).

Košík je prázdný

0
 
© BEST Ostrava