Impregnované dřevo - základ kvalitní střechy

Impregnované dřevo - základ kvalitní střechy

Toužíte po bydlení ve vlastním domě a uvažujete o jeho stavbě? Nebo už jste si začali plnit svůj sen? Anebo už bydlíte a čeká vás rekonstrukce?  Ať už je to jakkoliv, rozhodně nepodceňujte význam konstrukce střechy, protože ne nadarmo se říká, že střecha dělá dům domem. Střecha by měla být nejen pěkná na pohled, ale zejména odolná. Krov lze postavit ve špičkové kvalitě s garancí životnosti desítek let. Jednou ze základních podmínek je však kvalitní preventivní ochrana konstrukčního dřeva proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním.

Proč impregnovat?

  • Nebezpečí ohrožení dřeva hmyzem může nastat již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, tzn. ohroženo je i dřevo velmi dobře vysušené. Přitom se často stává, že dřevo na stavbu přichází s mnohem vyšší vlhkostí, než je žádoucích 20 %.
  • Na střešní konstrukci se běžně používá smrkové dřevo, jehož odolnost proti dřevokazným houbám není velká.
  • Nikdy nelze úplně zabránit náhlé havárii v dřevěné konstrukci vlivem povětrnostních podmínek a tím zvýšení vlhkosti.
  • Riziko zvýšené vlhkosti, a tedy i napadení, také představují případné chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká.

Jak impregnovat?

Nejjednodušší je nakoupit už kvalitně impregnované řezivo na pile. Tam je profesionálně impregnováno máčením v máčecích vanách nebo vakuo-tlakově. Na kvalitu impregnace dohlíží výrobce – na pile hledejte certifikát o správné impregnaci dřeva fungicidními a insekticidními přípravky značky BOCHEMIT dle předepsaných technologických postupů a protokolů o zkoušce. Nejčastěji používaným produktem, který chrání dřevo proti dřevokazným houbám, hmyzu i plísním, je na pilách BOCHEMIT QB Profi.

Naimpregnovat dřevo si můžete také svépomocí. Velmi dobře vám poslouží BOCHEMIT Opti F+ nebo BOCHEMIT Hobby. Přípravky je možné jednoduše aplikovat nátěrem dle doporučení na etiketách nebo zde.

V obou případech je nutné na stavbě pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

Je impregnace drahá?

Podívejte se na modelovou situaci, srovnání nákladů na prevenci a sanaci, u domu o půdorysu 15 x 10 m v hodnotě 3 mil. Kč. Rozdíl mezi profesionálně impregnovaným řezivem a řezivem neošetřeným je zhruba 5 tis. korun. A to je zanedbatelná část z hodnoty domu, která za klidný spánek rozhodně stojí!