Jak chránit moderní dřevěné stavby

DOPORUČUJEME TYTO PRODUKTY

U moderních dřevostaveb by měla ochrana začínat už vhodným designem - projektem a volbou trvanlivějších druhů dřeva s vyšší odolností vůči biologickým škůdcům. Základem kvality a dlouhodobé životnosti budovy na bázi dřeva, dřevostavby, jsou zejména kvalitní suroviny a vhodné materiály.

Čistě konstrukčním řešením, a to i při použití trvanlivějších druhů dřeva nebo dřevních kompozitů se nedá vždy dosáhnout požadované dlouhodobé životnosti a funkčnosti výsledné stavby. Riziko představují chyby v konstrukci staveb, které mohou způsobit zatékání při dešti nebo kondenzaci par při kolísání teplot, a dále vodorovné plochy konstrukce, odkud případná zatečená voda obtížně odtéká.

Pozor na zdroje vlhkosti, což znamená omezit nebo zcela vyloučit zdroje vlhkosti, kterými mohou být dešťová voda, vlhkost v základech stavby, vlhkost v novostavbě nebo třeba kondenzovaná voda. Dokonalá izolace dřevěných konstrukcí od zdrojů vlhkosti je velmi důležitá.

  • Dřevěné konstrukce a prvky, které jsou vystaveny vnějším vlivům (dřevěné krytiny, římsy, bednění, okna, zábradlí, ploty apod.) musí mít detaily vyřešené tak, aby voda mohla z povrchu dřeva co nejrychleji odtékat a aby mohly dobře vysychat.
  • Ohrožení dřeva hmyzem může nastat již při vlhkosti dřeva nad 10 % a teplotě nad 10 °C, nebezpečí ohrožení dřeva houbami nastává, když vlhkost dřeva (i pouze přechodně) překračuje 20 %, nebezpečí ohrožení dřeva plísněmi nastává, pokud je vlhkost povrchu dřeva vyšší než 25 %.

Nepodceňujte tedy při stavbách nebo rekonstrukcích dřevěných objektů nebo prvků prevenci proti napadení biotickými škůdci. Při správném použití zaručují přípravky BOCHEMIT profesionální a spolehlivou ochranu dřeva a předchází tak možným komplikacím a nákladům spojených s následnou sanací napadeného dřeva. Snadnou aplikaci nátěrem, postřikem nebo máčením navíc zvládne každý, takže i neprofesionál si může svépomocí zajistit ochranu dřeva na profesionální úrovni.

Jak vybrat správný prostředek vám poradíme zde.

 
Jak chránit moderní dřevěné stavby modern.jpg