Jak prodloužit životnost dřeva

DOPORUČUJEME TYTO PRODUKTY

Základem je vždy prevence. Preventivní opatření k ochraně dřeva jsou v zásadě dvojího typu - konstrukční a chemická. Principem konstrukční ochrany dřeva je eliminace přímého působení vlhkosti. Vlhkost v dřevěných krovech nemá nepřesáhnout 20 %, čehož lze dosáhnout správnou konstrukcí krovů s dostatečným odvětráváním. Obvodové stěny stavby s vnějšími dřevěnými prvky ochrání dostatečný přesah střechy a svod dešťové vody. Důležité je také skládat dřevěné prvky tak, aby neumožňovaly vodě zatéct do jejich spár. Dřevěné konstrukce a prvky vystavené vnějším vlivům (dřevěné krytiny, římsy, bednění, okna, zábradlí, ploty, pergoly apod.) musí mít dobře vyřešené detaily především tak, aby voda mohla z povrchu dřeva co nejrychleji stékat a aby mohly vysychat.

Pokud je konstrukčně dřevo chráněno, máme zde škálu přípravků BOCHEMIT pro preventivní ochranu dřeva proti škůdcům.
Vybrat správný přípravek vám pomůžeme zde.

Životnost provedené ochrany přípravky BOCHEMIT je pro dřevo použité v interiéru časově neomezená, u dřeva v exteriéru minimálně 10 let. Poté je doporučeno provést kontrolu stavu ochrany (ideálně ve dvouletých intervalech).

Ochrana lakem nebo barvou na dřevo není dostatečná. Běžný krycí lak nebo barva sama o sobě dřevo neochrání před napadením většinou druhů dřevokazného hmyzu. V důsledku teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování dřeva, při němž v krycím nátěru vznikají prasklinky. Jsou-li praskliny větší, je dřevo bez impregnace vystaveno zvýšenému nebezpečí napadení biotickými škůdci, kteří mohou prasklinami pronikat do dřeva.

Jak prodloužit životnost dřeva nater.jpg