Jak správně impregnovat

Jakmile si vyberete vhodný přípravek z řady BOCHEMIT (rady, jak na to, najdete zde),
můžete si vyhrnout rukávy a pustit se do práce.

  • Pozorně si přečtěte návod na použití vámi vybraného přípravku na jeho etiketě nebo webových stránkách.
  • Podle návodu připravte povrch dřeva pro impregnaci - před ošetřením je nejprve nutno odstranit z povrchu dřeva zbytky kůry, starých nátěrů a nečistot, protože ty brání smáčení dřeva impregnační látkou. Nové dřevo není nutné hoblovat, do hoblovaného dřeva vsakuje impregnační roztok hůře než do nehoblovaného.
  • Ošetření dřeva přípravky BOCHEMIT se provádí při teplotách +5 až +30 °C tak, aby se dosáhlo celistvého a stejnoměrného nánosu ochranného prostředku na celém povrchu dřeva.
  • Před použitím přípravek promíchejte! Poté nařeďte koncentrát podle doporučení na etiketě. Pamatujte na to, že ředění koncentrátu je vždy doporučeno výrobcem jako optimální, a to na základě testů účinnosti impregnačního přípravku v nezávislé laboratoři. Nemusí platit, že čím je roztok koncentrovanější, tím lépe. Koncentrovanější roztok může zasychat na povrchu dříve, než stihne vsáknout do dřeva.
  • Podívejte se na videa, jak postupovat při nátěru postřiku

PRAKTICKÝ PŘÍKLAD ŘEDĚNÍ
Impregnujeme plotové latě, měřením jsme zjistili, že potřebujeme naimpregnovat plochu 55 m2. K tomu jsme zvolili BOCHEMIT Opti F+ v balení 1 kg. Budeme používat nátěr.
V návodu na etiketě je ředění uvedeno takto:

Doporučujeme připravovat pro jistotu o něco vyšší množství aplikačního roztoku, např. kvůli úkapům.

Tímto roztokem rovnoměrně natíráme požadovaný povrch. Pokud nám na konci nátěru bude stále zbývat připravený roztok, bude nutné zbytek roztoku dostat do dřeva pomocí druhého nátěru. Toto se může stát, pokud impregnujeme vlhké nebo málo vysušené dřevo. Velmi zjednodušeně platí, že čím více vody dřevo obsahuje, tím méně je schopno pojmout impregnační roztok. Následující nátěr nebo postřik provádějte až po plném vsáknutí předcházejícího (zhruba za 4-24 hodin).

Pouze spotřebováním celého množství připraveného roztoku rovnoměrně na celý povrch dřeva podle návodu k použití docílíte správnou a účinnou preventivní ochranu dřeva proti napadení škůdci. Je nutné také pamatovat na následné ošetření příčných řezů, zářezů, plátování a jiných druhů spojů provedených až po impregnaci, protože právě tato místa jsou škůdci a houbami ohrožena nejvíce, tam prakticky vždy destrukční proces začíná.

Jak správně impregnovat