Sanace vyžaduje důslednost

DOPORUČUJEME TYTO PRODUKTY

Dřevo napadené červotočem, tesaříkem, dřevomorkou, trámovkou či jinými škůdci je noční můrou každého stavitele nebo vlastníka nemovitosti.

  • Pečlivě projděte dřevěné konstrukce a prvky a udělejte si představu o rozsahu poškození. Všímejte si viditelných změn na dřevěné konstrukci, např. změn zbarvení dřeva, mokrých skvrn, hromádek požerků pod výletovými otvory, dřevo může být v určitých místech měkčí, ve vzduchu je cítit vlhkost a houby.
  • Pro sanaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami nebo hmyzem platí stejné zásady jako při preventivním ošetření – dřevo má mít nízkou vlhkost (do 20 %). Při chemické ochraně konstrukce také dbejte na ošetření těžce dostupných míst.
  • Důsledně odstraňte všechny části napadené dřevokaznou houbou. V případě napadení hmyzem se pokuste zjistit, jestli se jedná o staré napadení nebo aktuální stav. V případě, že je hmyz aktivní, obvykle jsou vidět čerstvé požerky nebo larvy, je třeba napadené dřevo odstranit nebo zásadním způsobem zpevnit. Pokud se rozhodnete napadený prvek zachovat, je nezbytné v něm škůdce zlikvidovat.
  • Odstraňte i všechny nečistoty a staré nátěry. Ošetřit je nutné nejen všechno dřevo, které při sanaci ve stavbě ponecháte, ale i dřevo, které bude nově přidáno. Aplikace opakovaným nátěrem nebo postřikem je jistě účinná, ale pro podpoření působení doporučujeme v nejvíce postižených částech aplikaci injektáží.
  • Doporučujeme také preventivně ošetřit všechny ostatní konstrukce a naplánovat další preventivní ochranu dřevěných prvků.

Z vhodných přípravků pro sanaci je nejlepší vsadit na BOCHEMIT Plus I a BOCHEMIT proti plísním. A dále postupovat preventivně s využitím prostředku BOCHEMIT Opti F+, BOCHEMIT QB Profi nebo BOCHEMIT Hobby.

Pokud je rozsah nutné sanace velký a škody zjevně nejste schopni zvládnout sami, obraťte se na odborníky a specializované firmy.

To, co hmyzu nebo houbám umožnilo dřevo napadnout, bývá nejčastěji zvýšená vlhkost. Zabezpečte tedy dostatečné větrání objektu a zbavte se příčiny vlhnutí, např. poškození střechy nebo srážení vlhkosti. Věnujte pozornost místům kontaktu dřevěných prvků se zdivem a zajistěte izolaci proti vzlínání vody ze zdiva do dřeva.

 
larva_brouk.jpg